BÜYÜKMANDIRA

BELEDİYESİ

0(288) 533 40 46
0 288 533 4015

Ruhsat Başvurusu

19-08-2016 12:30:15
Ruhsat Başvurusu

4708 Sayılı Kanun Ve Uygulama Yönetmeliği Gereği Yapı Denetim Kuruluşunun Ruhsat Başvurusu Sırasında Dosyada Bulunması Gereken Evraklar

 1. Noter tasdikli yapı denetim izin belgesi

2. Yapı denetim kurumu imza yetki belgesi ve imza sirküleri

3. Yapıya ilişkin bakanlıkça onaylı bilgi formunun aslı / denetçi mimar / mühendis ve yardımcı kontrol elemanı ile yapı denetim kuruluşu imzalı form

4. Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında yapılan yapı denetimi hizmet sözleşmesi

5. Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi, yapı denetçisi inşaat müh. İle yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgesi (muhtarlıktan alınacak)

6. Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında yapılan yapım sözleşmesi (noterden onaylı)

7. Yapı müteahhit ile şantiye şefi arasında yapılan yapım sözleşmesi (varsa)

8. Yapı müteahhidi ticaret ve sanayi odası'ndan alınan müteahhitlik faaliyet belgesi, noterden onaylı taahhütname, vergi kaydı (müteahhit için büyükşehir kaydı)

9. Bakanlıkça verilen denetçi mimar ve denetçi mühendis belgeleri sureti

10. Yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yattığına dair banka makbuzu

11. Damga vergisi (0,0075)

 

Diğer Büyükmandıra Haberleri
...
FotoGaleri